List do prezydenta - 16 listopada 2012

Drukuj

Warszawa, 16.11.2012

Szanowny Panie Prezydencie,

Apelujemy do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa veta i niedopuszczenie do przyjęcia ustawy o nasiennictwie w obecnej formie w której KLUCZOWA część zapisów została usunięta przez posłów. Chodzi o artykuły dotyczące GMO, które miały pozostać w mocy, m. in. przepis, w myśl którego odmian GMO nie wpisuje się do krajowego rejestru upraw. Przypominamy Panu, że w uzasadnieniu do projektu tej ustawy Pan Prezydent stwierdził, że sprawa budzi wiele kontrowersji, więc okoliczności uzasadniają utrzymanie przepisów dotyczących odmian GMO zawartych w ustawie z 26 czerwca 2003 r. do czasu przyjęcia kompleksowej ustawy dotyczącej GMO.

Fakt, że dotąd nie ma takiego zakazu, jest powodem do naszego ogromnego niepokoju. Polska pozostaje w tyle za innymi krajami europejskimi nie zapobiegając temu, by genetycznie modyfikowana kukurydza i genetycznie zmodyfikowane ziemniaki dostały się na pola i do łańcucha pokarmowego. Taka sytuacja przyniesie niezmiernie szkodliwe konsekwencje dla zdrowia, niezależności żywnościowej i dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Nie ma potrzeby tworzenia nowej ustawy w Sejmie, aby wprowadzić w życie ten zakaz. Zgodnie z implikacjami prawnymi istniejącej ustawy, stanowi ona wystarczające narzędzie dla wprowadzenia zakazu importowania i upraw genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 oraz ziemniaków Amflora. Co zatem sprawia, że wciąż jest on odwlekany?

W świetle najnowszych badań, przeprowadzonych we Francji przez profesora Seraliniego, nad wpływem spożywania genetycznie zmodyfikowanych organizmów obserwuje się wzrastające poczucie wśród społeczeństwa, że Rząd RP przedkłada interesy korporacji GMO ponad interes Polaków.

Więcej: „GMO, Alarm dla świata.''

http://www.youtube.com/watch?v=pdvxdC9NPB8

''Przełomowe badania zachodnich naukowców jasno pokazują szkodliwość GMO!'' http://www.youtube.com/watch?v=nMiVq5LFSmM .

Domagamy się:

 1. NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA ZAKAZU UPRAW GMO W POLSCE, w tym szczególnie upraw kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA.
 2. Odrzucenia wszelkich ustaw, które pozwalają na wprowadzenie genetycznie zmodyfikowanych nasion i roślin w Polsce.
 3. Stopniowego wycofywania ze sprzedaży produktów żywnościowych i pasz zawierających GMO - termin całkowitego wycofania wspomnianych produktów nie może być dłuższy niż 3 lata.
 4. Nieograniczonego dostępu do tradycyjnych, lokalnych/regionalnych nasion.
 5. Nieograniczonego dostępu do dobrej jakości żywności produkowanej przez tradycyjnych i ekologicznych rolników co wiąże się jednoznacznie z opracowaniem regulacji, które będą tę sprzedaż ułatwiały a nie utrudniały, jak to jest obecnie.


Jest to sprawa pierwszoplanowa dla zdrowia i dobra Polaków, dla stanu rolnictwa i niezależności kraju.


Z poważaniem

Anna Szmelcer -– Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Paweł Połanecki- niezależny ekspert, Jadwiga Łopata- laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel) i dr Roman Andrzej Śniady – w imieniu Komisji Sterującej Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO
Edyta Jaroszewska-Nowak rolniczka, w imienu Ekoland o/Zachodniopomorski
Sir Julian Rose -– Prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC
Anna Bednarek, rolniczka, góralka,– w imieniu BEST PROEKO


W ZAŁĄCZENIU:

 1.  50 POWODÓW dlaczego natychmiast należy WPROWADZIĆ ZAKAZ GMO
  http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2012/11/50powodowniedlagmo.pdf
 2. ZAPYTANIE PISEMNE E-5664/09 w sprawie upraw roślin genetycznie modyfikowanych w UE i kar za wprowadzone zakazy na takie uprawy
  http://www.januszwojciechowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1060:kto-naprawde-nie-chce-gmo-ten-go-nie-ma&catid=20:blog&Itemid=42
 3. Raport: "Zmodyfikowane genetycznie uprawy odporne na opryski chemiczne – prognoza dla Europy"
  http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Koniec-rolnictwa-jakie-znamy---ostrzeenie-z-USA/
 4. WYKAZ ''200 x TAK dla POLSKI WOLNEJ OD GMO!'' niektórych działań (wydarzenia, konferencje, pisma, listy, protesty, stanowiska, artykuły, promocja książek i filmów, opinie, raporty, udostępnianie i przekazywanie informacji urzędowych itd.) polskich organizacji i osób zrzeszonych w Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i współpracujących z nią.
  http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2012/11/200xtak.pdf

Friday the 20th.
Copyright 2012

©

Używamy cookie, w celu usprawnienia naszej strony. Pliki cookie wykorzystywane dla celów podstawowych działania witryny zostały już ustawione. .

Akceptacja