dr n.med. Krzysztof Filip

Drukuj

APEL DO PREZYDENTA O ZAWETOWANIE USTAWY o NASIENNICTWIE

Apeluję do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa veta i niedopuszczenie do przyjęcia ustawy o nasiennictwie w obecnej formie w której KLUCZOWA część zapisów została usunięta przez posłów PO i PSL. Chodzi o artykuły dotyczące GMO, które miały pozostać w mocy, m. in. przepis, w myśl którego odmian GMO nie wpisuje się do krajowego rejestru upraw.

Fakt, że dotąd nie ma w Polsce zakazu upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin jest powodem do naszego ogromnego niepokoju. Polska pozostaje w tyle za innymi krajami europejskimi nie zapobiegając temu, by genetycznie modyfikowana kukurydza i genetycznie zmodyfikowane ziemniaki dostały się na pola i do łańcucha pokarmowego. Taka sytuacja przyniesie niezmiernie szkodliwe konsekwencje dla zdrowia, niezależności żywnościowej i dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Domagam się od Rządu RP wprowadzenia autonomicznych przepisów (ustawowych), które trwale i skutecznie zabezpieczą Polskę przed uprawami roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

W świetle najnowszych badań, przeprowadzonych we Francji przez profesora Seraliniego, nad wpływem spożywania genetycznie zmodyfikowanych organizmów obserwuje się wzrastające poczucie wśród społeczeństwa, że Rząd RP przedkłada interesy korporacji ponad interes Polaków.

Domagam się ponadto:
1. NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA ZAKAZU UPRAW GMO W POLSCE, w tym szczególnie upraw kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA.
2. Odrzucenia wszelkich ustaw, które pozwalają na wprowadzenie genetycznie zmodyfikowanych nasion i roślin w Polsce.
3. Stopniowego wycofywania ze sprzedaży produktów żywnościowych i pasz zawierających GMO - termin całkowitego wycofania wspomnianych produktów nie może być4. dłuższy niż 3 lata.
5. Nieograniczonego dostępu do tradycyjnych, lokalnych/regionalnych nasion.
6. Nieograniczonego dostępu do dobrej jakości żywności produkowanej przez tradycyjnych i ekologicznych rolników co wiąże się jednoznacznie z opracowaniem regulacji, które będą tę sprzedaż ułatwiały a nie utrudniały, jak to jest obecnie.

Jest to sprawa pierwszoplanowa dla niepogorszenia zdrowia Polaków -na co jako lekarz nie mogę pozwalać, dla stanu rolnictwa i niezależności żywnościowej kraju.

dr n.med. Krzysztof Tadeusz Filip
Warszawa

Friday the 22nd.
Copyright 2012

©

Używamy cookie, w celu usprawnienia naszej strony. Pliki cookie wykorzystywane dla celów podstawowych działania witryny zostały już ustawione. .

Akceptacja