List do Prezydenta

Drukuj

Warszawa, Stryszów, Gliwice, Wrocław, 12.11.2012 r.

Pan Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Reprezentujemy sojusz 431 osób i organizacji, tysiące zatroskanych obywateli: Koalicję POLSKA WOLNA OD GMO. Czujemy się oszukani przez posłów z PO i PSL, którzy zmienili i przeforsowali, stosując różne, nieetyczne chwyty, Pańską propozycję ustawy o nasiennictwie. Ustawa w obecnej postaci POZWALA NA UPRAWY ROŚLIN GMO w Polsce co jest NIEZGODNE Z RAMOWYM STANOWISKIEM RZĄDU i licznymi zapewnieniami ze strony polityków koalicji rządzącej, że chcą, aby Polska była wolna od GMO.

NIE WIERZYMY ich zapewnieniom, że po zatwierdzeniu obecnego projektu ustawy wprowadzą SKUTECZNY zakaz upraw roślin GMO.

Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO i współpracujące z nią organizacje interweniowały do władz w sprawie wprowadzenia zakazu GMO co najmniej 200 razy w ciągu ostatnich kilku lat. WYKAZ ''200 x TAK dla POLSKI WOLNEJ OD GMO!'' niektórych działań (w załączeniu) pokazuje jak bardzo politycy z obecnego rządu ignorują społeczeństwo.

Szanowny Panie Prezydencie,

pragniemy w bardzo pilnym trybie spotkać się z Panem Prezydentem, aby osobiście przedstawić Panu powagę sytuacji m. in. w świetle najnowszych badań, przeprowadzonych we Francji przez profesora Seraliniego, nad wpływem spożywania genetycznie modyfikowanych organizmów

(''GMO, Alarm dla świata.'' http://www.youtube.com/watch?v=pdvxdC9NPB8

''Przełomowe badania zachodnich naukowców jasno pokazują szkodliwość GMO!'' http://www.youtube.com/watch?v=nMiVq5LFSmM ).

Jest to sprawa pierwszoplanowa dla zdrowia i dobra Polaków, dla stanu rolnictwa i niezależności kraju. Przypominamy Panu, że 75% obywateli polskich deklaruje wolę, aby Polska była wolna od GMO. PRZECIW GMO SĄ: Izby Rolnicze, Konwent Marszałków, wszystkie(!) SEJMIKI WOJEWÓDZKIE, Komitet Ochrony Przyrody PAN, będący szeroką reprezentacją środowisk akademickich kraju, ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW i EUROPEJCZYKÓW.

Czyj interes reprezentują zwolennicy GMO?


Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się do Pana z prośbą o spotkanie z delegacją rolników (którzy specjalnie przyjadą do Warszawy z różnych regionów Polski) i przedstawicieli Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO w dniu 16 listopada (w piątek) o godz. 14:00 aby przedstawić tę sprawę Panu osobiście i uzyskać od Pana decyzje w tej sprawie.

Chcemy również wręczyć Panu petycję, w której zwracamy się do Pana, po raz kolejny, aby Pan wykorzystał swoje narzędzia i doprowadził do NATYCHMIASTOWEGO wprowadzenia zakazu rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce. W szczególności żądamy NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU upraw kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA.


Apelujemy do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa veta i niedopuszczenie do przyjęcia ustawy o nasiennictwie w obecnej formie w której KLUCZOWA część zapisów została usunięta przez posłów. Chodzi o artykuły dotyczące GMO, które miały pozostać w mocy, m. in. przepis, w myśl którego odmian GMO nie wpisuje się do krajowego rejestru upraw. Przypominamy Panu, że w uzasadnieniu do projektu tej ustawy Pan Prezydent stwierdził, że sprawa budzi wiele kontrowersji, więc okoliczności uzasadniają utrzymanie przepisów dotyczących odmian GMO zawartych w ustawie z 26 czerwca 2003 r. do czasu przyjęcia kompleksowej ustawy dotyczącej GMO.

Fakt, że dotąd nie ma takiego zakazu, jest powodem do naszego ogromnego niepokoju. Polska pozostaje w tyle za innymi krajami europejskimi nie zapobiegając temu, by genetycznie modyfikowana kukurydza i genetycznie zmodyfikowane ziemniaki dostały się na pola i do łańcucha pokarmowego. Taka sytuacja przyniesie niezmiernie szkodliwe konsekwencje dla zdrowia, niezależności żywnościowej i dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Nie ma potrzeby tworzenia nowej ustawy w Sejmie, aby wprowadzić w życie ten zakaz. Zgodnie z implikacjami prawnymi istniejącej ustawy, stanowi ona wystarczające narzędzie dla wprowadzenia zakazu importowania i upraw genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 oraz ziemniaków Amflora. Co zatem sprawia, że wciąż jest on odwlekany?

Obserwuje się wzrastające poczucie wśród społeczeństwa, że Rząd RP przedkłada interesy korporacji GMO ponad interes Polaków.

Będziemy wdzięczni za okazanie tej sprawie należnego zainteresowania. Leży to w interesie publicznym, żeby nie poddawać obywateli, wbrew ich woli eksperymentom, w których genetycznie przekształca się żywność stanowiącą podstawę ich diety.


Z poważaniem

Anna Szmelcer -– Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

Paweł Połanecki- niezależny ekspert, Jadwiga Łopata- laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel) i dr Roman Andrzej Śniady – w imieniu Komisji Sterującej Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO

Edyta Jaroszewska-Nowak rolniczka, w imienu Ekoland o/Zachodniopomorski

Sir Julian Rose -– Prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC

Anna Bednarek, rolniczka, góralka,– w imieniu BEST PROEKO


Adres do korespondencji: Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”, ul. Chłodna 48/153,00-872 Warszawa, http://polska-wolna-od-gmo.org/

W ZAŁĄCZENIU:

 1. 50 POWODÓW dlaczego natychmiast należy WPROWADZIĆ ZAKAZ GMO
  http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2012/11/50powodowniedlagmo.pdf
 2. ZAPYTANIE PISEMNE E-5664/09 w sprawie upraw roślin genetycznie modyfikowanych w UE i kar za wprowadzone zakazy na takie uprawy
  http://www.januszwojciechowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1060:kto-naprawde-nie-chce-gmo-ten-go-nie-ma&catid=20:blog&Itemid=42
 3. Raport: "Zmodyfikowane genetycznie uprawy odporne na opryski chemiczne – prognoza dla Europy"
  http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Koniec-rolnictwa-jakie-znamy---ostrzeenie-z-USA/
 4. WYKAZ ''200 x TAK dla POLSKI WOLNEJ OD GMO!'' niektórych działań (wydarzenia, konferencje, pisma, listy, protesty, stanowiska, artykuły, promocja książek i filmów, opinie, raporty, udostępnianie i przekazywanie informacji urzędowych itd.) polskich organizacji i osób zrzeszonych w Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i współpracujących z nią.
  http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2012/11/200xtak.pdf
Saturday the 21st.
Copyright 2012

©

Używamy cookie, w celu usprawnienia naszej strony. Pliki cookie wykorzystywane dla celów podstawowych działania witryny zostały już ustawione. .

Akceptacja