ZMOWA RZĄDU Z KORPORACJAMI???

Drukuj

Stanowisko Koalicji "POLSKA WOLNA OD GMO" w sprawie tzw. zakazu uprawy roślin GMO.

Mamy zakaz upraw roślin GMO, ale BRAK jest ZAKAZU SPRZEDAŻY genetycznie zmodyfikowanego materiału siewnego (GMO)!

Czy to nie oznacza ZMOWY RZĄDU Z KORPORACJAMI?

W ustawie o nasiennictwie i rozporządzeniach zatwierdzonych (2 stycznia 2013 r.) przez Radę Ministrów BRAK jest ZAKAZU SPRZEDAŻY genetycznie zmodyfikowanych nasion. W dodatku ustawa POWAŻNIE ogranicza dostęp

do tradycyjnych nasion.

Równocześnie Rząd PO + PSL nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia w państwowych służbach odpowiedzialnych za kontrolę realizacji rozporządzeń, jak też zwiększenia środków na działania kontrolne.
W tej sytuacji rozporządzenia, nawet gdy zostaną zatwierdzone przez Komisję Europejską (na co mamy małe szanse ze względu na słabe uzasadnienie), pozostaną martwe!
Widać jasno, że rozporządzenia zakazujące uprawy kukurydzy MON810 i ziemniaków Amflora to gest w kierunku korporacji, a przerzucenie odpowiedzialności na rolników!
Rolnicy są nieświadomi zagrożeń GMO i nie czytają, podobnie jak wielu z nas, tego co napisane jest małymi literami na opakowaniach.

Takie dziurawe ustawodawstwo służy tylko międzynarodowym korporacjom, które coraz bardziej umacniają swoją pozycję w Polsce, bowiem Niemcy, Francja i inne kraje już wprowadziły zakazy upraw GMO.
To prawo doprowadzi do dalszego niszczenia polskiego rolnictwa, naturalnego środowiska i zdrowia Polaków - najważniejszych wartości, których odzyskanie będzie niemożliwe. KONSEKWENCJE wprowadzenia tej ustawy PONIESIEMY WSZYSCY bo będziemy zmuszeni jeść żywność z GMO...zanieczyszczenie upraw tradycyjnych jest pewne na 100%.

NASZE ZDROWIE, ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA i UTRATA NIEZALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ POLSKI, nie mają znaczenia dla większości polityków i tych, co popierają tę ustawę i rozporządzenia. Zdecydowanie odcinamy się od stanowiska Greenpeace POLSKA i innych tzw. ekologicznych organizacji pozarządowych, które poparły obecną ustawę o nasiennictwie i w/w rozporządzenia.

w imieniu Komisji Sterującej Koalicji "POLSKA WOLNA OD GMO"
Jadwiga Łopata
dr inż. Roman Andrzej Śniady
Paweł Połanecki
Anna Szmelcer
Sir Julian Rose

Wednesday the 21st.
Copyright 2012

©

Używamy cookie, w celu usprawnienia naszej strony. Pliki cookie wykorzystywane dla celów podstawowych działania witryny zostały już ustawione. .

Akceptacja