Opracowanie dotyczące pracy Seraliniego

Motto: Jeżeli odrzucimy wyniki badań Seraliniego, będziemy musieli odrzucić także wszystkie wcześniejsze badania, na podstawie których wydano decyzje prawne o dopuszczeniu na rynek produktów GMO

Czytaj całe opracowanie przygotowane przez Katarzynę Lisowską, dr hab. biologa molekularnego, profesor w Centrum Onkologii w Gliwicach członkinię Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska

Rząd pod sąd!

RZĄD POD SĄD! WETO DLA USTAWY O NASIENNICTWIE!

W opublikowanych ostatnio dokumentach uzasadniających rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.12.2012 Rząd RP potwierdza, że znane mu były zagrożenia GMO dla zdrowia, środowiska i ekonomii. Co więcej Rząd RP pisze: "Polska z powagą traktuje wszystkie badania, które określają wpływ genetycznie zmodyfikowanego pyłku kukurydzy MON 810 jak też wpływ genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Mon 810 na zdrowie ludzi, zwierząt, bądź na środowisko naturalne. Wątpliwości odnośnie pełnego bezpieczeństwa genetycznie zmodyfikowanego pyłku kukurydzy MON 810 jak też genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 stały się podstawą wprowadzenia zakazów dla tego produktu przez Republikę Węgierską w 2006 r., Republikę Francuską w 2008 r. oraz przez Republikę Austrii w 1999 r."

Czytaj więcej...

Stanowisko ICPPC w sprawie wprowadzenia zakazu GMO w Polsce

Stanowisko Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskeij Wsi w sprawie przesłanych do konsultacji społecznych:
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810
oraz
- rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora

Stanowisko

Nie ma nic potężniejszego od idei

Wiktor Hugo powiedział ,"nie ma nic potężniejszego od idei, której czas nadszedł"....WETO dla GMO!

Rolnicy, artyści, pszczelarze, naukowcy, Matki i Babcie, związki, partie, organizacje społeczne wszyscy domagają się WETA od Prezydenta a od Rządu RP wprowadzenia autonomicznych przepisów (ustawowych), które trwale i skutecznie zabezpieczą Polskę przed uprawami roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Czytaj więcej...

Koń trojański dla Polski

Szanowni Państwo, poniżej ważne informacje wyjaśniające dlaczego konieczny jest autonomiczny zakaz upraw GMO. Prosimy o wykorzystanie tych tekstów w celu wyjaśniania licznych wątpliwości wokół ustawy o nasiennictwie.

ILUZJA ZAKAZU - czyli o tym jak wprowadza się GMO do Polski

Interpretując jak najkorzystniej dla Polski obecne obietnice rządu, mamy taką sytuację:
wchodzi nowa ustawa o nasiennictwie, Rada Ministrów wydaje rozporządzenie zakazujące uprawy np. GM kukurydzy MON810, minister powiadamia KE. To rozporządzenie też musi być poparte przez większość ministrów w Radzie UE i zatwierdzone przez KE.... co jest nierealne. W dodatku odrzucenie wniosku/rozporządzeń na tym etapie kończy procedurę i jest to decyzja ostateczna.

W Polsce obowiązuje ustawa o nasiennictwie pozwalająca na uprawy GM i równocześnie poważnie ograniczająca dostęp do tradycyjnych nasion.

Czytaj więcej...

Prace legislacyjne

W mediach dominują uspokajające oświadczenia posłów PO i PSLu wzmacniane komunikatami rządowych ministrów, że wersja ustawy nasiennej forsowana przez PO i PSL, (działające w warunkach dyscypliny klubowej) będzie dobra dla Polski. Z takim stanowiskiem w zupełności nie można się pogodzić. W wyniku powyższej manipulacji dokonanej podczas debaty nad przedłożeniem Prezydenta obniżono rangę aktu prawnego regulującego zasady ochrony Polski przed zasiewami roślin GMO, które ze swej natury stwarzają zagrożenia dla zdrowia i środowiska oraz skutkują potencjalnie nieodwracalnym zniszczeniem ekonomicznego i społecznego podłoża polskiego rolnictwa będącego wielowiekowym depozytem doświadczeń i kultury rolnej przekazanym nam przez poprzednie pokolenia. Całość listu "Dot. aktualnego przebiegu prac legislacyjnych nad prezydenckim projektem ustawy nasiennej"

Friday the 22nd.
Copyright 2012

©

Używamy cookie, w celu usprawnienia naszej strony. Pliki cookie wykorzystywane dla celów podstawowych działania witryny zostały już ustawione. .

Akceptacja