Badanie CBOS - stosunek Polaków do upraw GMO

CBOS w dniach 30 listopada ? 6 grudnia 2012 roku przeprowadził badanie "Stosunek Polaków do uprawy roślin modyfikowanych genetycznie i żywności zawierającej GM".

65 % Polaków nie chce upraw GMO

http://www.cbos.pl/PL/publikacje/news/2013/01/newsletter.php

ZMOWA RZĄDU Z KORPORACJAMI???

Stanowisko Koalicji "POLSKA WOLNA OD GMO" w sprawie tzw. zakazu uprawy roślin GMO.

Mamy zakaz upraw roślin GMO, ale BRAK jest ZAKAZU SPRZEDAŻY genetycznie zmodyfikowanego materiału siewnego (GMO)!

Czy to nie oznacza ZMOWY RZĄDU Z KORPORACJAMI?

W ustawie o nasiennictwie i rozporządzeniach zatwierdzonych (2 stycznia 2013 r.) przez Radę Ministrów BRAK jest ZAKAZU SPRZEDAŻY genetycznie zmodyfikowanych nasion. W dodatku ustawa POWAŻNIE ogranicza dostęp

do tradycyjnych nasion.

Czytaj więcej...

Skandal: Brak rozporządzenia ws. GMO

Wywiad z 2 stycznia 2012 w Poranku Radia Wnet z Pawłem Połaneckim. Mówił dlaczego minister rolnictwa nadal nie wprowadził obiecanego rozporządzenia zakazującego upraw GMO w Polsce.
Gość Krzysztofa Skowrońskiego odniósł się także do możliwości stosowania GMO w paszach.

[cały wywiad]

Czekamy na weto

Czekamy na weto - Solidarność, KRIR, OZZPiP, pszczelarze, artyści...cała Polska

PROSIMY O NAGŁOŚNIENIE SKALI POPARCIA DLA WETA dla ustawy o nasiennictwie. Nota Prasowa

Najbliższe dni to ostatni termin kiedy jeszcze można uchronić polskie rolnictwo i środowisko od nieodwracalnego skażenia przez GMO a Polaków od skrajnie negatywnych skutków dla zdrowia wynikających ze spożywania genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Apel do Prezydenta o zawetowanie ustawy o nasiennictwie wystosowały m. in.: Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych, NSZZ "Solidarność", NSZZ ''Solidarność'' Region Śląsko-Dąbrowski, NSZZ RI "Solidarność", Krajowa Rada Izb Rolniczych, Małopolska Izba Rolnicza, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych, Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich POLANKA, władze gmin i powiatów, wszystkie partie opozycyjne, wielu naukowców i artystów, ponad 50 tysięcy osób prywatnych. Liczne listy poparcia przychodzą z zagranicy!

Prezydent ma czas tylko do 25 grudnia.

Czytaj więcej...

Doniesienie do prokuratury

Niniejszym, w imieniu Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO działając na podstawie art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego oraz realizując społeczny obowiązek wynikający z tego przepisu, zawiadamiam o uzasadnionym przypuszczeniu popełnienia przestępstwa opisanego w art. 231 § 1 lub § 2 Kodeksu karnego, polegającego na niedopełnieniu przez Panią Agnieszkę Dalbiak ,jako funkcjonariusza publicznego Ministerstwa Środowiska Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54, szczególnego obowiązku wynikającego z przepisów prawa, przez co działał on na szkodę interesu publicznego.

Cały dokument [tutaj]

PISMO O ZAGROŻENIACH GMO z 2010

Pismo o zagrożeniach GMO z 2010 roku wysłane do 1000 różnych osób Administracji Rządowej i Państwowej

Treść dostępna [tutaj]

Thursday the 24th.
Copyright 2012

©

Używamy cookie, w celu usprawnienia naszej strony. Pliki cookie wykorzystywane dla celów podstawowych działania witryny zostały już ustawione. .

Akceptacja