Szczecin, 5 grudnia

Drukuj

Postulaty protestujących "Postulaty Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego"

Reportaż z protestu www.mmszczecin.pl

Zdjęcia z protestu tutaj


Co?: Akcja protestacyjna
Gdzie?: Szczecin, przed siedzibą OT ANR
Kiedy?: 5.12.2012, od godz. 11:00
Organizator i kontakt: Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, przewodniczący Edward Kosmal, tel.: 668 043 144 oraz Edyta Jaroszewska - Nowak, tel.: 609645386

Głównymi celami akcji protestacyjnych rolników są: obrona egzystencji gospodarstw zachodniopomorskich rolników, sprzeciw wobec bezmyślnej wyprzedaży ojczystej ziemi prowadzonej wbrew dalekosiężnym interesom naszego państwa.
Wśród postulatów są też te dwa, niezwykle ważne pos tulaty:

Postulaty w Szczecinie

1. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec próby zalegalizowania upraw GMO w naszym kraju poprzez nową ustawę o nasiennictwie uchylającą zakaz obrotu nasionami GMO. Gwarancję na zakaz upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) może jedynie dać zapis ustawowy pozostający pod kontrolą Parlamentu, a nie rozporządzenie o nieznanej treści, które ma być wprowadzone w przyszłości.

2. Domagamy się wprowadzenia przepisów umożliwiających rolnikowi przetwarzanie własnych surowców w gospodarstwie i ich sprzedaż. Przepisy sanitarne dotyczące takiej działalności powinny być dostosowane do skali oraz sezonowości produkcji .Obowiązujący stan prawny skutecznie uniemożliwia rolnikom prowadzenie działalności przetwórczej, która mogłaby polepszyć kondycję finansową gospodarstw i umożliwić konsumentom dostęp do lokalnych produktów.

Friday the 22nd.
Copyright 2012

©

Używamy cookie, w celu usprawnienia naszej strony. Pliki cookie wykorzystywane dla celów podstawowych działania witryny zostały już ustawione. .

Akceptacja