Klub Poselski Ruch Palikota

Klub Poselski Ruch Palikota Warszawa, 22 listopada 2012r.

Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Miliony Polaków, po posiedzeniu Sejmu w dn. 9. listopada bieżącego roku czuje się oszukanych przez posłów z PO i PSL. którzy wypaczając Pańską propozycję ustawy o nasiennictwie, otworzyli furtkę do zalegalizowania GMO w Polsce. Ustawa w obecnej postaci, nie tylko pozwala na uprawy roślin genetycznie modyfikowanych w naszym kraju, ale również jest niezgodna z Pańskim zamierzeniem i stanowiskiem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który wielokrotnie wypowiadał się przeciwko GMO. Tego typu działania są sprzeczne z interesem społecznym, o czym wielokrotnie informowały polskie władze organizacje przeciwne organizmom modyfikowanym genetycznie. Sposób w jaki wprowadza się tę ustawę stanowi brak poszanowania dla demokracji. Do tej pory nie powstał też żaden akt prawny całkowicie zakazujący uprawy GMO w Polsce.

Fakt. że dotąd nic ma takiego zakazu, jest powodem do ogromnego niepokoju wśród konsumentów. Polska pozostaje w tyle za innymi krajami europejskimi nie zapobiegając temu, by genetycznie modyfikowane uprawy dostały się na inne pola i zmieniły środowisko, w którym żyjemy. Wiele krajów Unii Europejskiej (m.in. Francja, Austria, Węgry, Włochy, Luksemburg, Grecja, Niemcy, Bułgaria) oraz Szwajcaria zabroniło, na podstawie odpowiedniego uzasadnienia, upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Jedno jest pewne, raz dopuszczona uprawa żywności GMO w Polsce, będzie nieodwracalna ze względu na skażenia transgeniczne pomiędzy roślinami GMO, a ekologicznymi.

W projekcie ustawy Pana Prezydenta usunięto kluczowe zapisy przeciwko GMO, które miały pozostać w mocy, m. in. przepis, w myśl którego odmian GMO nie wpisuje się do krajowego rejestru upraw. Słusznie zauważył Pan Prezydent w uzasadnieniu do projektu tej ustawy, że sprawa budzi wiele kontrowersji, wiec okoliczności uzasadniają utrzymanie przepisów dotyczących odmian GMO zawartych w ustawie z 26 czerwca 2003 r. do czasu przyjęcia kompleksowej ustawy dotyczącej GMO.

Biorąc pod uwagę powyższe, w imieniu wszystkich Polaków będących przeciwnikami organizmów modyfikowanych genetycznie apelujemy do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa veta i niedopuszczenie do przyjęcia ustawy o nasiennictwie w obecnej formie.

Z poważaniem,

Posłowie na Sejm RP

Janusz Palikot

źródło: Poseł Adam Rybakowicz
Thursday the 24th. Powered by PointLink joomla extensions.
Copyright 2012

©

Używamy cookie, w celu usprawnienia naszej strony. Pliki cookie wykorzystywane dla celów podstawowych działania witryny zostały już ustawione. .

Akceptacja